Kontakt

Dane kontaktowe

Duńska 3/5 lok.106,
91-204 ŁódźBaza magazynowa:
Szydłów 103
95-083 Lutomiersk

tel.: +48 508 260 990 
        +48 798 138 423 

info@senol.pl

Formularz kontaktowy


   

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

   

  Administrator danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest „SENOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ul. Duńska 3/5 lok.106, 91-204 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000318565, NIP: 7282708758, REGON: 100606283.

  Kontakt z Administratorem

  Z Administratorem danych możecie się Państwo skontaktować osobiście lub korespondencyjnie pod adresem ul. Duńska 3/5 lok.106, 91-204 Łódź, jak również telefonicznie pod numerem: +48 508260990, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@senol.pl

  Cel, podstawa i okres przetwarzania danych przez Administratora

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

  W celu:

  Na podstawie:

  Przez okres:

  Zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  Niezbędny do wykonania umowy.

  Realizacji obowiązków prawnych (wystawienie faktur, rachunków, rozpatrywanie reklamacji i inne).

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  5 lat od zakończenia roku obrotowego lub inny okres wymagany konkretnymi przepisami prawa

  Utrzymania z Państwem relacji (kontakt
  e-mailowy, kontakt telefoniczny i osobisty)

  Art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

  Trwania umowy.

  Marketingu usług własnych

  Art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

  Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż
  2 lata

  Ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń, w tym windykacji należności

  Art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

  Przedawnienia roszczeń

   

  Odbiorcy danych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności: biuro rachunkowe, dostawca hostingu, kancelaria prawna, kancelaria windykacyjna.

  Przekazanie danych poza EOG

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

  Państwa uprawnienia

  Macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dobrowolność podania danych

  Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których wyżej mowa. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie lub kontynuowanie umowy.

  SENOL - wysoka jakość i zadowolenie klienta